ร่วมเป็นจิตอาสา

"ความประทับใจจากบ้านคามิลเลี่ยน คือการที่มูลนิธิแห่งนี้ เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และได้รับทรัพยากรณ์ทางการศึกษาที่จะส่งเสริมความสําเร็จในอนาคต"

นันท์นภัส สุวรรณกุล,
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

บ้านคามิลเลี่ยนรับจิตอาสา 2 ประเภท

1. อยู่ในกรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่ประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานคร สามารถมาเยี่ยมเด็ก ๆ ที่บ้านคามิลเลียนได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นเวลา 3 เดือน

2. อยู่ต่างจังหวัด

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถพักอาศัยอยู่ที่บ้านคามิลเลียนได้ แต่จําเป็นต้องอยู่ที่สถานที่เป็นเวลาอย่างน้อย 3 – 6 เดือน

หมายเหตุ: เงื่อนไขดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อให้ก่อเกิดสายสัมพันธ์อันดีกับเด็ก ๆ และเพื่อให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ในระดับที่ส่วนตัวมากขึ้นได้ ความสม่ำเสมอเช่นนี้ช่วยให้การพัฒนาของเด็ก ๆ ดีขึ้น เนื่องจากเป็นการรักษาความต่อเนื่องในความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสาและตัวเด็ก จนกระทั่งกลายเป็นคนคุ้นเคย หากจิตอาสามาเยี่ยมแค่หนึ่งครั้งหรือหยุดอย่างกะทันหันจะเป็นการสร้างผลกระทบให้กับเด็กได้ ในทางเดียวกันจิตอาสาต้องใช้เวลาเพื่อทำให้มั่นใจว่าตนได้รับการแนะนำอย่างเหมาะสมตามวิธีการทำงานของบ้านคามิลเลียน และเพื่อให้มั่นใจว่าเวลาของเจ้าหน้าที่จะถูกใช้อย่างคุ้มค่า การเป็นจิตอาสาในสภาพแวดล้อมเช่นบ้านคามิลเลียนสามารถทำให้เกิดสภาวะเครียดหรือสภาพร่างกายอ่อนล้าได้ ดังนั้น จิตอาสาต้องมีระดับอารมณ์คงที่และมีความเป็นผู้ใหญ่ อีกทั้งต้องมีความอดทน กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความแข็งขัน จิตอาสาที่มีทักษะดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ นักอรรถบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูดนตรี ครูศิลปะ ครูชั้นต้น พยาบาล นักโภชนาการ และแม่ครัว

กิจกรรมจิตอาสา

1. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแลเด็ก ๆ เช่น อาบน้ำ เปลี่ยนผ้าอ้อมและป้อนอาหาร


2. ช่วยเจ้าหน้าที่ล้างจ้าน ทำความสะอาดโรงอาหาร


3.ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมอย่างถูกสุขอนามัย การทำความสะอาดประจำวันทั่วไปหรือซักรีด


4. เล่นกับเด็ก ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ ทำให้พวกเขาเกิดรอยยิ้ม


5. กระตุ้นเด็ก ๆ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวที่หลากลาย


7. ผลักดันให้น้อง ๆ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว


8. ช่วยเหลือในด้านการพูดหรือทักษะการสื่อสาร


9.เล่นกีฬา ดนตรีและกิจกรรมต่าง ๆ


10. ที่สำคัญที่สุดคือการแสดงความรักต่อน้อง ๆ