ร่วมเป็นจิตอาสา
ที่บ้านคามิลเลี่ยน

ร่วมทําบุญวันเกิด

แทนการรับของขวัญวันเกิด ท่านสามารถรวบรวมเงิน หรือของบริจาคจากเพื่อน และครอบครัวเพื่อนำมาบริจาคให้เด็ก ๆ บ้านคามิลเลียน สำหรับการบริจาคสิ่งของท่านสามารถใช้รายการของบริจาคนี้เป็นแนวทางได้

ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาองกรณ์

แทนการรับของขวัญวันเกิด ท่านสามารถรวบรวมเงิน หรือของบริจาคจากเพื่อน และครอบครัวเพื่อนำมาบริจาคให้เด็ก ๆ บ้านคามิลเลียน สำหรับการบริจาคสิ่งของท่านสามารถใช้รายการของบริจาคนี้เป็นแนวทางได้

ร่วมสร้างสื่อวีดิทัศน์

แทนการรับของขวัญวันเกิด ท่านสามารถรวบรวมเงิน หรือของบริจาคจากเพื่อน และครอบครัวเพื่อนำมาบริจาคให้เด็ก ๆ บ้านคามิลเลียน สำหรับการบริจาคสิ่งของท่านสามารถใช้รายการของบริจาคนี้เป็นแนวทางได้

โปรโมทแบนเนอร์ของเรา

แทนการรับของขวัญวันเกิด ท่านสามารถรวบรวมเงิน หรือของบริจาคจากเพื่อน และครอบครัวเพื่อนำมาบริจาคให้เด็ก ๆ บ้านคามิลเลียน สำหรับการบริจาคสิ่งของท่านสามารถใช้รายการของบริจาคนี้เป็นแนวทางได้

กลุ่มนักเรียน นักศึกษาหรือโรงเรียน

แทนการรับของขวัญวันเกิด ท่านสามารถรวบรวมเงิน หรือของบริจาคจากเพื่อน และครอบครัวเพื่อนำมาบริจาคให้เด็ก ๆ บ้านคามิลเลียน สำหรับการบริจาคสิ่งของท่านสามารถใช้รายการของบริจาคนี้เป็นแนวทางได้

จัดตั้งการระดมทุน

แทนการรับของขวัญวันเกิด ท่านสามารถรวบรวมเงิน หรือของบริจาคจากเพื่อน และครอบครัวเพื่อนำมาบริจาคให้เด็ก ๆ บ้านคามิลเลียน สำหรับการบริจาคสิ่งของท่านสามารถใช้รายการของบริจาคนี้เป็นแนวทางได้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แทนการรับของขวัญวันเกิด ท่านสามารถรวบรวมเงิน หรือของบริจาคจากเพื่อน และครอบครัวเพื่อนำมาบริจาคให้เด็ก ๆ บ้านคามิลเลียน สำหรับการบริจาคสิ่งของท่านสามารถใช้รายการของบริจาคนี้เป็นแนวทางได้

กล่องรับบริจาค

แทนการรับของขวัญวันเกิด ท่านสามารถรวบรวมเงิน หรือของบริจาคจากเพื่อน และครอบครัวเพื่อนำมาบริจาคให้เด็ก ๆ บ้านคามิลเลียน สำหรับการบริจาคสิ่งของท่านสามารถใช้รายการของบริจาคนี้เป็นแนวทางได้

ร่วมเป็นผู้อุปการะ

ร่วมเป็นผู้อุปการะ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของเรา  ตลอดทั้งปีบ้านคามิลเลียนจัดหลายกิจกรรมเพื่อระดมทุนและสร้างความตระหนักรู้เพื่อเด็กพิการ เราเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นวิธีที่ดีเพื่อให้ผู้คนรู้จักบ้านของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงอาหารเย็นการกุศลไปจนถึงงานจำหน่ายสินค้า และนี่เป็นเพียงบางส่วนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าร่วม