สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลี่ยน
เพื่อเด็กพิการลาดกระบัง

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1994

สิ่งที่เรานำเสนอ

บ้านคามิลเลียนเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่อุทิศให้กับการดูแลเด็กเหล่านี้ในบรรยากาศแบบครอบครัว และมีเป้าหมายที่จะทำหน้าที่เป็นต้นแบบในการดูแลเด็กที่ด้อยโอกาสที่มีความต้องการพิเศษ นอกจากนี้ยังมีงานที่สำคัญจากคนพิการในชุมชน

ปฐมพยาบาล

คามิลเลียน โฮม ลาดกระบัง เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมพยาบาลประจำสถานพยาบาลในสถานประกอบการ เพื่อให้เด็กทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี

อุปกรณ์ช่วยเหลือ

อาคารของเราเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ดัดแปลงเพื่อช่วยเหลือเด็กในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

การอบรมและการสร้างความสัมพันธ์

เราให้การฝึกอบรมและการศึกษาเฉพาะแก่เด็กทุกคน ที่ทุกข์ทรมานจากความทุพพลภาพทุกรูปแบบ

บรรยากาศเหมือนครอบครัว

ที่สำคัญที่สุด เราให้ประสบการณ์ของครอบครัวแก่เด็กที่มีความทุพพลภาพ

สถิติของเรา

บ้านคามิลเลียน ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 เราอยู่ในปีที่ 27 ของการดำเนินงานของเรา ตั้งแต่เริ่มต้น เราช่วยเด็กกว่า 2,400 คน ในปี 2564 เรามีผู้อยู่อาศัย 28 คนและเด็ก 36 คนเข้ามารับเลี้ยงเด็ก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่รายงานประจำปี 2563

0
เด็กที่ได้รับความช่วยเหลือ