เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายของเรา

สถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านคามิลเลียนลาดกระบัง เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรซึ่งจดทะเบียนและดำเนินงานภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย สถานสงเคราะห์แห่งนี้ก่อตั้งโดยบาทหลวงโจวันนี คอนตาริน นักบวชชาวอิตาเลียนที่ทำงานเพื่อบุคคลยากไร้ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี .. 2530  บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบังดูแลเด็กที่อยู่ในสภาวะทุพลภาพ กำพร้า ถูกทอดทิ้ง และผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์  เด็ก เหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูและอบรมตามหลักความเชื่อและพื้นหลังทางวัฒนธรรมของแต่ละคน ซึ่งบริหารจัดการโดยมูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ทุกคนมีอิสระในการแสดงออกและปฏิบัติตามความเชื่อ โดยไม่แบ่งแยกศาสนา


บ้านคามิลเลี่ยนตั้งอยู่เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นสถานสงเคราะห์ที่ถูกออกแบบมาให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลอย่างพิเศษ ในสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนพัฒนาการของเด็ก โดยไม่จํากัดการเรียนรู้ของเด็กจากความพิการ คุณครู พี่เลี้ยง นักกายภาพบําบัด พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจําได้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญาอย่างทั่วถึง การดูแลของบ้านคามิลเลี่ยน ทําให้เราเห็นเด็กผู้หญิงวัย 11 ปีที่กําพร้า ตาบอด ออทิสติก และต้องนั่งวีลแชร์ สามารถใช้ชีวิตที่เธอทั้งหัวเราะ และยิ้มอย่างร่าเริงได้ในทุกๆวัน 


บ้านคามิลเลี่ยนเป็นมูลนิธิไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่ทุ่มเทความรักและความเอาใจใส่แก่เด็กๆเสมือนว่าได้อยู่กับครอบครัว และมีเป้าหมายว่าเราจะเป็นตัวอย่างในการดูแลเด็กพิเศษให้กับสถานที่อื่นอีกด้วย เราได้ทํางานที่สําคัญแก่ชุมชนอีกด้วย ทั้งครอบครัวของผู้พิการและตัวผู้พิการเองอาจมีความรู้สึกอับอาย แตกแยก หรือ ไม่ถูกยอมรับจากสังคม ดังนั้น เราได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์ และนักสังคมสงเคราะห์ให้ไปช่วยเหลือผู้พิการในชุมชน โดยเราให้ทั้งการดูแลรักษาทางการแพทย์ อุปกรณ์เพื่อเสริมการใช้ชีวิต และความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคน

วิดีโอแนะนําบ้านคามิลเลี่ยน