เราทำอะไร

หน้าหลัก  /   เราทำอะไร

_DSC0548

ภารกิจของเรา

บ้านคามิลเลียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์สำหรับเด็กที่ดำเนินงานแบบไม่แสวงหากำไร ในนามของ. มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย. The Home was founded by Father Giovanni Contarin, นักบวชชาวอิตาลีผู้ซึ่งทำงานอย่างกว้างขวางสำหรับคนยากจนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1987. We work with children who are living with disabilities, some of whom have been orphaned or abandoned, and some of whom are also living with HIV/AIDS. บ้านคามิลเลียนได้รับการบริหารงานโดย. มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย, เด็กๆจะมาที่บ้านและได้รับการปลูกฝังค่านิยมโดยอาศัยจากพื้นความเชื่อและภูมิหลังทางวัฒนธรรมของตนเอง. ทุกคนมีอิสระที่จะแสดงและปฏิบัติตามความศรัทธาของตน, ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม.

บ้านคามิลเลียนได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐน้อยมาก, แต่เรายังคงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนและน้ำใจจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปแทน.

Make a donation

fahsai_general
Situated in Lat Krabang in the outskirts of Bangkok, the Camillian Home is a unique facility designed to allow each child to receive specialized care and treatment in an environment that encourages and develops the capability of each child, โดยที่่ความพิการหรือบกพร่องใดๆนั้น ไม่เป็นอุปสรรคใดๆ. The children are stimulated mentally and physically thanks to a full-time staff of teachers, caretakers, นักบำบัดทางกายภาพและพยาบาลที่มาอยู่ประจำกับเรา. ดังนั้น, น้องอายุสิบเอ็ดปีที่เป็นคนตาบอด, พิการด้านสติปัญญา, นั่งรถเข็น และยังกำพร้าผู้ดูแล ก็ยังสามารถยิ้มอย่างร่าเริงและมีความสุขได้ในทุกๆวัน.

Camillian Home is one of the few facilities in Thailand dedicated to caring for these children in a family atmosphere, โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการดูแลเด็กๆที่มีความเปราะบางและความต้องการพิเศษ. Significant work is also being carried out for people living with disabilities in the community. People living with disabilities and their families often face embarrassment, จากทั้งการเลือกปฏิบัติและความเข้าใจผิดจากประชาชนทั่วไป. ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแบบบูรณาการ, our medical and social workers support people living with disabilities in the local community by providing medical care, อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับคนพิการ, training and establishing long term personal relationships.