ผู้ก่อตั้งของเรา

หน้าหลัก  /   ผู้ก่อตั้งของเรา

บาทหลวงโจวันนี คอนตาริน

Father Contarin
บาทหลวงโจวันนี คอนตาริน เป็นนักบวชชาวอิตาลี จาก. มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย, ซึ่งความประสงค์ของคณะคาทอลิคนี้คือการอุทิศตนเพื่อการดูแลผู้ด้อยโอกาส. เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 1956 and raised in Pio X Treviso Italy, he was ordained as a Catholic Priest at St Lorenzo parish of Poggiana di Riese Pio X Italy in 1983. บาทหลวงโจวันนีได้ทำงานอย่างกว้างขวางสำหรับคนยากจนในประเทศไทยมากว่า 30 ปี.

สมัยที่บาทหลวงมาถึงเมืองไทยครั้งแรกในปี 1985, เขาได้ริเริ่มสร้างบ้านพักรับรองผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตกรุงเทพมหานคร. ในเวลานั้น, มีการต่อต้านอย่างรุนแรงจากชุมชนในท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องเกี่ยวกับไวรัส. หลังจากผ่านความรุนแรงมากมายและเหตุการ์ณที่ก่อให้อันตรายต่อชีวิตของบาทหลวงเองนั้น, บาทหลวงได้ย้ายโครงการของเขาย้ายไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทย ซึ่งเขาได้ก่อตั้งศูนย์สังคมพัฒนาคามิลเลียนในจังหวัดระยองเมื่อปี 1994, taking care of both children and adults who are living with HIV/AIDS.

ในปี 2008 he established the Camillian Home, ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กยากจนที่มีความพิการและการเจ็บป่วยที่รุนแรง. Father Giovanni is still involved in the Home, while also continuing to work for the Camillian Hospital in Bangkok.