ร่วมบริจาคกับเรา

หน้าหลัก  /   ร่วมบริจาคกับเรา

ร่วมมีส่วนรวมกับเรา

    • ความช่วยเหลือของท่านมีค่าอย่างยิ่ง. เพราะมันทำให้เราสามารถเลี้ยงดูเด็กๆของเราได้, ร่วมทั้งมีอาหารเลี้ยงพวกเขาและส่งพวกเขาไปโรงเรียน

    • It buys life-saving medicine and specialist care. ขอขอบคุณทุกท่าน, ที่ทำให้เด็กๆในการดูแลของเราได้รับโอกาสที่แท้จริงในชีวิต.

    • ความกรุณาของท่านในร่วมบริจาคแก่เรานั้นแสนยิ่งใหญ่และประมาณค่ามิได้ค่ะ.


แนะนำรายการสิ่งของที่รับบริจาค

โปรดเช็ครายการที่นี้ สิ่งของที่เราต้องการ, เพื่อประกอบการพิจารณาในการบริจาคของกับเรา. ทั้งนี้ หากไม่ได้การสนับสนุนจากท่าน เราคงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ค่ะ.
Donating in Thailand

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, สาขาลาดกระบัง
ชื่อบัญชี: >. มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี. 264-1-48476-5 (AYUDTHBK)

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย, สาขาลาดกระบัง
ชื่อบัญชี: >. มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี. 036-2-51161-7 (KASITHBK)

สยามพาณิชย์ธนาคาร, สาขาลาดกระบัง
ชื่อบัญชี: >. มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี. 146-246017-7 (SICOTHBK)

Donating in Italy

ดุลบัญชีเดินสะพัดลงทะเบียนเพื่อแสดง PRO.SA NPO, Lepetit ของคุณ,
4 20124 ไอซีที

เรื่อง Corrrente ธนาคาร n. 18500 ที่จ่ายให้กับ Foundazione PRO.SA NPO
Banca Popolare di Milano MI ag.26 รหัส
IBAN ไอที 90 F 05584 01626 000 0000 18500

Donating by cheque

กรุณาสั่งจ่ายเช็ค:
>. Camillius มูลนิธิแห่งประเทศไทย (บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ)
and post to Camillian Home for Children Living with Disabilities
81/2 ถนนหลวงแพ่ง. แขวงขุมทอง, เขตลาดกระบัง, กรุงเทพฯ 10520, ประเทศไทย

Donation by Credit Card (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)


*Please complete in English only

สกุลเงิน :
จำนวน :
. *

โปรดทราบว่าเงินเยนญี่ปุ่นไม่มีตำแหน่งทศนิยม.

ชื่อจริง :
*
ที่อยู่ :
*
E-mail :
*
โทรศัพท์ :
ข้อความ :

camillian children

สืบเนื่องจากประเทศไทยมีการโจรกรรมผ่านบัตรเครดิตค่อนข้างสูง. ซึ่งผลที่ตามมานั้น, ธนาคารของท่านอาจ “แนะนำให้ไม่ดำเนินการ” การบริจาคออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต “เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น” ได้. ถึงทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่สามารถทำอะไรได้ในจุดนี้. ในกรณีที่การบริจาคออนไลน์ของท่านไม่สามารถทำการประมวลผลได้ เราขออนุญาตให้ท่านติดต่อธนาคารของท่านและขอให้พวกเขาเทำการโอนเงินผ่านธนาคารแทนใด ๆ ตามทั้งสามบัญชีของเราระบุไว้ข้างต้น.

**ทั้งนี้กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบหากคุณต้องการที่จะออกใบเสร็จรับเงินที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

ค่าใช้จ่ายในงานธุรการจะถูกเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดโดยอาศัยความช่วยเหลือของเพื่อนๆกับเหล่าอาสาสมัครแทน. We endorse transparent fund management policies. กรุณา ติดต่อเรา ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม.

expenditure chart