การช่วยเหลือชุมชนของเรา

หน้าหลัก  /   การช่วยเหลือชุมชนของเรา

camillian children
People with disabilities in countries such as Thailand are often doubly disadvantaged, both by poverty and social and economic exclusion. Overcoming these obstacles is often challenging for adults and children with disabilities. ทั้งทางกายภาพ, อุปสรรคทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ไข, and beliefs and attitudes that marginalize or ignore people’s diverse needs and skills are difficult to change. For our part, Camillian Home takes a leadership role in promoting sustainable development and inclusion through advocacy and practical ‘on the ground’ action.

   • Training of volunteers to take care of people with disabilities living in the community
   • Vocational training of families of people with disabilities
   • บริการให้คำปรึกษาครอบครัว
   • Surveying and identifying people with disabilities
   • Coordinating the registration of people with disabilities with the government sector
   • การมอบปัจจัยขั้นพื้นฐานสำหรับการใช้ชีวิต
   • การปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย
   • การมอบอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับคนพิการ
   • การฝึกอบรมผู้ดูแล
   • การฝึกอบรมในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานและการรักษาทางกายภาพ
   • Advocacy on a national level
   • HIV/AIDS education
   • อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการดูแลทางการแพทย์ในระดับมืออาชีพ